Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer ik informatie verzamel, gebruik en deel wanneer u een item van mij koopt, contact met mij opneemt of anderszins mijn diensten gebruikt via Shopify.com of de bijbehorende sites en diensten.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die ik niet bezit of beheer, inclusief Shopify of services van derden waartoe u toegang hebt Shopify. U kunt verwijzen naar de Shopify Privacybeleid voor meer informatie over haar privacypraktijken.

Informatie die ik verzamel


Om uw bestelling uit te voeren, moet u me bepaalde informatie verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betalingsinformatie en de details van het product dat u bestelt. U kunt er ook voor kiezen om me aanvullende persoonlijke informatie te geven (bijvoorbeeld voor een aangepaste bestelling), als u rechtstreeks contact met mij opneemt.

Waarom ik uw informatie nodig heb en hoe ik deze gebruik


Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens, waaronder:

 • indien nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik uw informatie gebruik om uw bestelling uit te voeren, om geschillen te beslechten of om klantenondersteuning te bieden;
 • wanneer u uw bevestigende toestemming hebt gegeven, die u te allen tijde kunt intrekken, bijvoorbeeld door u aan te melden voor mijn mailinglijst;
 • indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een juridische claim, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving;
 • en voor zover noodzakelijk voor mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals 1) het aanbieden en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik uw informatie om de door u gevraagde services te leveren en in mijn legitieme belang om mijn services te verbeteren; en 2) Naleving van de

Shopify Beleid en gebruiksvoorwaarden. Ik gebruik uw informatie indien nodig om te voldoen aan mijn verplichtingen onder de Shopify Beleid en gebruiksvoorwaarden.

Delen en vrijgeven van informatie


Informatie over mijn klanten is belangrijk voor mijn bedrijf. Ik deel uw persoonlijke gegevens om zeer beperkte redenen en in beperkte omstandigheden, als volgt:

 • Shopify. Ik deel informatie met Shopify als dat nodig is om u mijn diensten te bieden, aangezien mijn webshop op hun platform wordt gehost
 • Dienstverleners. Ik betrek bepaalde vertrouwde derde partijen om functies uit te voeren en diensten aan mijn winkel te verlenen, zoals bezorgbedrijven of betalingsproviders. Ik zal uw persoonlijke informatie delen met deze derde partijen, maar alleen voor zover nodig om deze diensten uit te voeren.
 • Zakelijke overdrachten. Als ik mijn bedrijf verkoop of samenvoeg, mag ik uw informatie openbaar maken als onderdeel van die transactie, alleen voor zover wettelijk toegestaan.


Naleving van wetten.

Ik kan uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw geloof dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te reageren op juridische procedures of op overheidsverzoeken; (b) handhaving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) fraude, en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen te voorkomen, te onderzoeken en aan te pakken; of (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van mijn klanten of anderen beschermen.

Dataretentie

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u van mijn diensten te voorzien en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en regelgevende verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten af ​​te dwingen. Op basis van belastingwetgeving moet ik bepaalde gegevens minimaal 7 jaar bewaren.

Ik kan uw informatie opslaan en verwerken via hostingservices van derden in de VS en andere rechtsgebieden. Als gevolg hiervan kan ik uw persoonlijke gegevens overdragen naar een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidstoezichtwetten dan uw rechtsgebied. Als ik geacht wordt informatie over u buiten de EU over te dragen, vertrouw ik op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud Privacy Shield-gecertificeerd is. Bovendien zijn volgens Shopify alle gegevens die ze opslaan versleuteld.


Jou rechten

Als u in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten alleen in bepaalde beperkte gevallen van toepassing. Ik beschrijf deze rechten hieronder:

 • Toegang. U hebt mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die ik over u heb door contact met mij op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Wijzigen, beperken, verwijderen. U hebt mogelijk ook rechten om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden (zoals waar ik om juridische redenen gegevens moet opslaan) Ik zal in het algemeen uw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen.
 • Voorwerp. U kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van uw informatie op basis van mijn legitieme belangen en (ii) marketingberichten van mij ontvangen na uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om die informatie te blijven gebruiken of als dit om juridische redenen nodig is.
 • Klagen. Als u in de EU woont en bezorgd wilt zijn over mijn gebruik van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u heeft), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Contact opnemen met mij

Voor doeleinden van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Roksana Zygar, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via roksana@matuu.eu. Als alternatief kunt u mij mailen op: